Gradišče pri Trebnjem

Gradišče pri Trebnjem je naselje v občini Trebnje.

Gradišče pri Trebnjem je gručasto naselje vzhodno od Trebnjega na istoimenski vinski gorici (440 m). Na prisojnih legah so vinogradi, sadovnjaki in manjše njivske površine, na osojah pa mešani gozd s prevlado bukve in gabra. V najnižjih legah so travniki, vinogradniki pa v svojih vinogradih večinoma pridelujejo dolenjskega posebneža, cviček. Gradišče je ime dobilo po utrjenem prazgodovinskem gradišču, v bližini pa so tudi razvaline dveh lanšpreških gradov. Starejši utrjeni grad je stal na visokem hribu in je bil sprva last lanšpreških gospodov, v času Valvasorja pa je bil že v razvalinah. Okoli 3 km severovzhodno od njega pa je rodbina Gallenbergov v 16. stoletju sezidala novo graščino, ki je bila nazadnje last rodbine Wurzbach, nato so v njem do leta 1945 bivale nune, danes pa propada.

Prebivalstvo

V naselju živi 107 ljudi. Hiš v naselju je okoli 400 ampak je večino hiš zidanic in ljudje v njih ne živijo stalno. Na hišo živi 3-4 ljudi.30% ljudi sestavljajo starejši prebivalci naselja od 50 let in naprej, 50% sestavljajo srednje stari prebivalci od 30 do 50 let in 20% prebivalci mlajši od 30 let. Vsaka hiša ima eden do dva avta(hiše vse skupaj: okoli 50 avtov). Po presenečenjih ima skoraj vsaka hiša vsaj eno hišno žival.

 MOŠKIŽENSKESKUPAJ
MLAJŠI OD 30 LET14721
OD 30 DO 50 LET302353
STAREJŠI OD 50 LET221133
SKUPAJ6641107